MAKINIG NAMAN

Proverbs 18:13
It’s stupid and embarrassing to give an answer before you listen.

Give people the gift of your attention. When you listen well, the speaker likes you. More than that, when you listen well, the speaker also hears himself. Pagka kasi may nagsasalita ‘tapos kinokontra o nilalabanan mo, hindi na nya naririnig ang sinasabi nya. Busy siya to prove or defend himself. But if you intently, silently listen, the speaker begins to hear his own voice and realizes his own folly, if he was foolish at that moment. Natuturuan natin siyang mag-self-reflect kung marunong din tayong manahimik.

MAG-ADJUST

1 Corinthians 9:20-22
When I am with the Jews, I live like a Jew to win Jews…And when I am with people who are not ruled by the Law, I forget about the Law to win them… When I am with people whose faith is weak, I live as they do to win them.

Ang goal ni Paul is to win people for Christ. Kaya rin nating gawin yun. Kung conservative yung kasama mo, puede kang maging medyo conservative para mag-fit kayong dalawa. Maakay mo siya, mamahal mo siya, mahalin ka rin nya, at madala mo siya sa Panginoon. Sa mga taong masisigla at mabibilis, puede kang bumilis-bilis para hindi ka maiwan. Sa mga medyo mabagal-bagal, puede ka ring mag-adjust para hindi ka laging naiinis at naiiwan sila. Every willing heart will find a reason to do the good thing. Every unwilling heart will find an excuse not to do it. It’s a choice.

WORTH IT BA?

Proverbs 24:21-22
My children, you must respect the LORD and the king, and you must not make friends with anyone who rebels against either of them. Who knows what sudden disaster the LORD or a ruler might bring?

Whenever possible, do not be an outlaw. Do not join those who wrongly oppose power or the powerful. You have only one life to live. Kahit pa nga may buhay sa kabila, iisa lang ang buhay mo rito sa lupa. Kaya dapat pag-isipang mabuti kung para saan mo ito ginugugol at uubusin. Hindi natin minamaliit yung mga matataas na hangarin ng mga tao na may mga prinsipyong ipinaglalaban, pero dapat piliin din natin ang mga sinusuong na panganib. Many lives are used as pawns in cruel chess games played by kings. Nadadaya ang mga mangmang na hindi nag-iisip. Nare-recruit sila at nahihikayat na maging frontliners para pang-ubos ng bala ng kalaban.

BE A FRIEND TO YOURSELF

Leviticus 19:18
…I am the LORD, and I command you to love others as much as you love yourself.

To be a good friend to yourself, do to yourself what you would do to a good friend. Start by knowing yourself. Wala namang tunay na magkaibigan ang hindi lubos na nakakakilala sa isa’t-isa. Nasasabi mo lang na kaibigan mo ang isang tao dahil kilala ka, alam ang pagkatao mo, tinatanggap at minamahal ka maging sino ka man. Pero kung ang dami-dami nyang hindi alam tungkol sa iyo, magkapalagayang-loob man kayo pero mababaw lang yun dahil nag-iisip ka na baka pag nalaman nya ang ang mga lihim mo, baka mawala rin sya sa iyong buhay, hindi mo pa yun kaibigan.

LOVE YOURSELF, TOO

Mark 12:31
The second most important commandment says: ‘Love others as much as you love yourself.’

While it is a noble task to do good to others, paalalahanan din natin ang sarili not to neglect doing good to ourselves. Kasali ang sarili sa ginagawan ng mabuti. Marami sa atin ang kay buti-buting anak at kapatid na nagbibigay ng lahat sa kanilang pamilya pero mukha silang naghihingalong tipaklong. Ni hindi kumakain ng masarap, hindi nagbibihis ng maganda, ni hindi namamasyal, at ni wala nang ligaya sa buhay. Hindi kabayanihan yun.