Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Chronicles 29:26-28

David the son of Jesse was king of Israel for forty years… David was rich and respected and lived to be an old man…

Dignified people, because they are inhabited by the Spirit of God, are responsible and dependable katulad ni King David who served God well and enabled his kingdom to live in peace. Because he was responsible, he was given the privilege to enjoy a long life, even wealth and honor.

May mga kanya-kanya tayong papel at posisyon sa buhay. At kahit na ano’ng papel pa yan, minsan nangangailangan na gumawa tayo ng mga mahihirap na desisyon. Decisions lead to results so we own up to our responsibilities. Kung sakaling ang mga desisyong binitiwan ay hindi naging maganda ang bunga, dapat nating akuin ang mga pananagutan sa mga desisyong iyon.   Dinadaig ng mga taong kagalang-galang ang hirap ng kanilang pananagutan sa pamamagitan ng tibay ng loob. Marunong silang umako ng mga bunga ng kanilang mga desisyon. Hindi nila tinatakasan ang bunga ng kanilang mga ginagawa lalo na kung may ibang mga napahamak, nasaktan at nagdusa.

Kaya yung mga taong may delicadeza pag nagkaroon ng maraming mali ang mga tao beneath him in the organizational chart, nagbibitiw sa trabaho kahit hindi siya ang personal na may kasalanan kasi aakuin nya yung command responsibility. Pero sa mga taong makakapal, kahit sobrang eskandalo na ang nangyayari hindi pa rin nagre-resign. Dignified people do not escape from their responsibilities even through the convenience of scapegoats.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.