Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 22:22

Don’t take advantage of the poor or cheat them in court.

God is on the side of the weak. Kaya isang malaking no-no ang mang-api ng kawawa, mahina, mahirap, maysakit, matanda, o bata. Kung ano ang ginagawa natin para sa mga walang kalaban-laban, inaari ng Dios na ginagawa natin sa Kanya. Kapag ginagawan natin ng mabuti ang mga ito, ang Dios na ang magsusukli. Kung ginagawan natin sila ng masama, ang Dios ang maniningil. God’s justice is always at work, nararamdaman man natin o hindi, kaya huwag nating i-provoke ang galit ng Dios.

Ang kapangyarihan ay ipinahihiram ng Dios sa atin para kupkupin natin ang mga kawawa at mahihina. Hindi yung pinagsasamantalahan ang kanilang kamangmangan kahit sa mga korte. Hindi nabibigyan ng katarungan ang kanilang mga sumbong. Hindi tayo binibigyan ng kapangyarihan para lang palakasin natin at pasarapin ang ating buhay. May kakambal na responsibilidad ang kapangyarihang ipinahihiram sa atin. Pag naging supervisor, manager, executive, o kaya ay may-ari tayo ng isang kumpanya, mayroon tayong pananagutan sa maliliit na nasa ilalim ng kapangyarihan natin at mayroon tayong pananagutan sa Dios. We do not take advantage of the weak.

Hindi lamang ang mga mahihirap ang itinuturing na mahina. Maging ang mga taong nagmamahal sa atin ay hindi dapat pinagsasamantalahan. Lalo na’t alam na alam nating mahal na mahal tayo. Maraming nagmamahal ang inaabuso. Mga asawa, boyfriend, girlfriend, kaibigan na nilalaro lang ang damdamin. Kahit patalunin sa building, tatalon. Bakit pagsasamantalahan at kakawawain yung nagmamahal sa atin? Hindi ba dapat na sila’y ginagantimpalaan? Hindi ba dapat na sila’y sinusuklian ng kapwa pagmamahal?

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.