Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Matthew 6:19-20

“Don’t store up treasures on earth! Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Instead, store up your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy them, and thieves cannot break in and steal them.”

Money is not meant to be hoarded but to be spent wisely. Hindi inimbento ang pera para lang ipunin o itago, isalansan at sambahin doon sa kanyang lalagyan. Huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa bagama’t hindi masamang mag-ipon ng pang-puhunan para sa balak mong gawin pero hindi ibig sabihing nabubuhay ka lang para mag-ipon at ipon ka lang nang ipon na wala ka nang ginagawa kung hindi magtiis para lumaki nang lumaki ang iyong iniipon.

Sabi ni Hesus, “Ang unahin ninyo ay mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa kabilang buhay.” At kadalasan nangyayari yun kung ginagasta mo yung pera mo dito sa lupa sa mabuting bagay, yun ngayon ang nagiging puhunan, tanim, binhi, investment mo sa eternity. Bibili ka ng Biblia at ibibigay mo sa walang Biblia. Sinusuportahan mo ang isang magandang programa sa radyo para maraming makapakinig ng Salita ng Diyos. People who benefit from such investments actually have a glimpse of eternal life because they learn about the kingdom of God. Marami tayong pinaglalagyan ng pera natin. Nag-iinvest tayo dito at doon. Mayroon ba tayong investment that brings people to God so that they can find the meaning of life, especially eternal life?

When you know how to spend wisely and make a good investment, especially the spiritual kind, that’s only when you are able to gather treasures in heaven.

 

 

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.