Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 2:2-3

My darling, when compared with other young women, you are a lily among thorns. She Speaks: And you, my love, are an apple tree among trees of the forest.

The object of love must have something special that sets him or her apart. Kahit pa ikaw yung pinakamagaling, halimbawa, na maglinis ng puwit ng kaldero, specialty yun. Kailangan may katangian ka sa buhay na ipinagmamalaki ng iyong asawa. Kasi yung mga kaibigan nya, pinsan, kaeskwela noong araw pag may mga reunion walang ginawa kung hindi ipagyabang yung kani-kanilang asawa. Dapay may maipagyabang naman tungkol sa iyo. Hindi masamang pagyayabang ang sinasabi natin dito but reassure your spouse na hindi siya nagkamali na ikaw ang pinili nya. Tanungin din natin, “Ano rin ba ang maipagmamalaki sa akin ng aking asawa? Dadagdagan ko ba? Ie-enhance ko ba? Para patuloy siyang ma-in love sa akin.” Dapat kasi sa mag-asawa hindi lang you are in love with each other. Dapat patuloy at hindi natatapos na crush ninyo ang isa’t isa.

Sa simula, marinig nyo lang ang boses ng isa’t isa, kinikilig kayo. Pagka matagal na, “Uutusan na naman ako. Ang sarap-sarap pa naman ng higa ko.” Wala nang excitement. Yung pagdating mo dapat good news, not bad. May dala kang pasalubong, o magandang bati. Hindi yung tatambakan nyo agad ng problema ang asawa nyo, kaya tuloy halos ayaw na kayong makita. Strive to see, as the sacred song says, your wife as a lily among thornless flowers and your husband as an apple tree among fruitless trees.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.