Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 1:10-11

Earrings add to your beauty, and you wear a necklace of precious stones. Let’s make you some jewelry of gold, woven with silver.

Jewelry enhances a woman’s beauty. Yung earrings inilalagay sa magkabilang bahagi ng pisngi ng babae para lalong tumawag ng pansin, hindi pampalit, sa ganda ng kanyang mukha.The neck in this song is celebrated adorned, not covered, with jewels. In other words, ang ganda-ganda ng leeg nyo, nilalagyan ninyo ng kapirasong kwintas para matapos itong mapansin ay yung leeg na ang titingnan. Hindi doon na lang tumingin sa kwintas at inagaw pa kung nagkataon.

But what is important here is not the over-glorification of the physical but the realization that it is a part of the romantic equation. Hindi siya puedeng nine-neglect. Kung may asawa kayo at nakita yung batok nyong puro libag, alangan namang ganahan siya na yayain kang matulog. Baka sabihin nya, “Maglaba ka magdamag, darling. Marami tayong marumi dahil yung leeg mo puro banil, parang mapa ng Pilipinas.” Kung wala naman kayong pang-spa kahit bato ikaskas ninyo d’yan, kikinis yan. So take care of your neck and do not let your jewels outshine you.

At sinabi dito ng lalaki, “Bagay na bagay sa iyo ang mga isinusuot mong hikaw at kwintas, reregaluhan pa kita.” An appreciative man’s gift of love is jewels. Mga husbands, nabibigyan nyo ba yung asawa nyo ng hikaw o kwintas? Yung may karat at kinang na maganda. Kasi it assures the woman that she is loved, desired and appreciated as an object of romance, and not just a work horse in the kitchen. It is important to communicate this to your wife.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.