Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Hebrews 9:27

We die only once, and then we are judged.  

Takot na takot ang mga tao sa kamatayan at dapat naman talagang matakot ang marami. Death is inescapable. But death is not the end; it is only the beginning of eternal life. People die and when they do, they face judgment immediately, ultimately. Walang makatatakas sa kamatayan at sa paghuhusga. Wala nang hintayan, walang grace period, at walang appeal. Kaya nga isang nakakatakot na katotohanan ang naghihintay sa mga hindi pa handang humarap sa paghuhusga ng Panginoon.

Sabi ni Apostol Juan sa Pahayag, nakita nya ang mga tao mula sa lahat ng lugar at panahon na nakatayo sa harapan ng trono ng Dios. Ang aklat ng buhay ay binuksan at sinumang hindi nakasulat ang pangalan doon ay inihagis sa dagat-dagatang apoy.

One’s name has to be in the book of life, at ang entry to this list is dependent on what each person has done in his life.

Kaya ang tanong ay ito: Ano ang dapat na maging supreme goal ng ating buhay? Ang napasama sa aklat ng buhay by doing the right things. Napakahalaga na tayo ay accountable because we are seen by heaven. Kung may advanced technology ngayon na kaya kang masundan at mapanood through satellite, how much more powerful is God’s satellite that sees even what is inside our hearts? This is what many people forget. We are all accountable for everything we say and do.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.

Click the button below: