Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Luke 11:3

“Give us each day the food we need.”

Madalas na ang ating dasal pagpikit ay listahan ng kailangan. Pero ang inuuna dapat ay mabigyan natin ng puri ang pangalan ng Dios at mapaghari ang puso ng marami. Number three ang bigyan nya tayo ng ating mga kailangan.

Ang sabi ni Hesus, pray for God to provide what you need today, not tomorrow. Nang nahulog mula sa langit ang manna para sa mga Israelitang nasa disyertong walang makain, ang binilin sa kanila ay, “Kunin nyo lang ang kailangan nyo today. Huwag kayong mag-iipon ng pambukas. Bukas uulan uli ng pagkain.” Kaya yung iba na masyadong sigurista, dinagdagan ang kinuha nila nang sobra sa kakainin nila sa araw na iyon. Baka raw hindi umulan ng tinapay bukas. Ano ang nangyari? Inuod nu’ng gabi yung kanilang itinago. Kasi ang gusto ng Panginoon ay makitungo sa kanya day by day. Mayroon kang isang buwang provision, nalimutan mo na tuloy magdasal. Ibig lang nyang sabihin, huwag kang maging sakim. No hoarding. The volume and amount of the things you ask for is equal to the things you need now.

Hoarding deprives others of their needs for today because you have already kept them for your needs next week. Hindi naman dapat may nagugutom dahil sapat yung resources ng planeta. Sobrang dami lang ang nasa bulsa ng iilan kaya wala tuloy makain ang marami. Kaya huwag kang sakim. Nagdarasal ka nga ng, “Give us each day the food we need,” pagkatapos inaagawan mo na ang lahat yung tao dahil sobra kang takot sa future. Kinokontra mo yung dasal mo.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.