Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 2:7

Young women of Jerusalem, promise me…never to awaken love before it is ready.

Timing is very important in finding and in expressing romantic love. Huwag daw pipilitin ang pag-ibig, huwag sobrang agahan na wala pa sa panahon. Huwag kayong magmadali. Darating at darating. Kayo ang unang makakaalam pag dumating na. Pag nag-iisip pa lang kayo, “Dumating na ba o hindi pa,” hindi pa siguro because if it’s there, every single cell in your body will tell you there is love. So let love have its own right time just like everything else under heaven. Kung hindi ka pa marriageable age, manahimik ka muna.

Mga magulang, may panahon na nagluluwag-luwag ka na kasi panahon na rin para nagiging available ang inyong anak, makisalamuha, makihalubilo para maraming makilala at makapili ng iibigin at magmamahal sa kanya. Sabi ng nanay ng isang dalagang above fifty, “Ihanap nyo naman siya ng mapapangasawa. Ipinaparipa ko na nga.” Ipinaparipa na daw nya samantalang noong dalagita yung anak, ang higpit-higpit nya. Huwag namang darating kayo sa point na ipaparipa nyo dahil desperado na kayo. Naghihingalo na kayo sa tanda wala pa siyang kasama sa buhay. Kung mahuli man siya sa biyahe, mahirap ding ihabol. Dinadagdagan mo na ng lote at kotse ang paripa. Namumroblema tuloy kayo.

Buti na lang ngayon hindi na uso yung last trip. May biyaheng twenty-four hours na. So ganoon din sa pag-ibig, walang last trip-last trip. Pero alam natin kung kailan ipinagkakait ang iyong dalaga sa mga kalalakihan at kung kailan mo naman ginagawang medyo available na siya. There is a time for everything.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.