Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ecclesiastes 5:6

…God can destroy everything you have worked for, so don’t say something that makes God angry.

Bantayan natin ang ating bibig. Ang Dios ay maaaring magalit sa atin sa pamamagitan ng mga salitang namumutawi sa ating mga labi. At pag nagalit siya sa atin, maaari nyang hayaang masira yung ating mga binubuo at hindi ito magtatagumpay. Tanggalin lang nya ang kanyang proteksyon, masisira tayo naturally, automatically.

“Bakit kaya ako ganito? Bakit nalulugi ako? Bakit ang hirap-hirap ng buhay?”

“Banal ka ba o hindi?”

“Ang dami kong ginagawang kasalanan.”

“Natural na magkaganyan ka.”

Huwag tayong magrereklamo sa Dios kung masikip ang buhay natin. Natural na sisikip yan kung marami tayong inaalagaang kasalanan. But in spite of what we are, God remains gracious, dahil marami-rami pa rin tayong nae-enjoy sa buhay.

Siyasatin natin. Bakit mayroong prosperous at mayroong hindi? Huwag nating sisihin ang Dios. Huwag ibang tao ang pag-aralan natin. Pag-aralan natin ang ating bibig. Baka mayroon tayong mga katabilan at mga sinasabing hindi nakakalugod sa Dios. Remember, we are accountable for every word that we say. There is power in the spoken word. Pag-ingatan ang pananalita. Bawat bibitawang salita, tinatanong natin, “Puede ba itong bumalik sa akin?” Talbog sa iyo, dikit sa akin.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.