Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 1:13-14

My darling, you are perfume between my breasts; you are flower blossoms from the gardens of En-Gedi.

Fragrance is important in romance. Uso noong araw sa mga babae na may mga maliliit silang bulsiko na parang pitaka na tela. Naglalagay sila doon ng mga dahon o buto o sanga ng mga mababango at humahalimuyak na halaman at iniipit nila ito sa pagitan ng kanilang dibdib. Yun ang kanilang pabango sa sarili at yun din ang naaamoy-amoy nila a la aroma therapy. Henna and myrrh were not only used for scents but were believed to have aphrodisiac qualities that incite sexual desire. Kaya sabi nya, “Para siyang pabango na iniipit-ipit ko sa pagitan ng aking mga dibdib.”

Kaya mahalaga ang maging mabango. So gumagawa tayo ng paraan na laging maging mabango kahit pa nga mahirap kung minsan mag-maintain nito sa tropics. Marami kang trabaho pero pag dumadating ka, humahalimuyak ka kahit papaano. Hindi lang ito para sa babae. Kung ikaw ay mekaniko pag darating ka, kung may paggalang ka sa asawa mo, hindi puro alkitran ang panga mo na paghalik mo nagka-alkitran na rin ang iyong minamahal. Hindi yung nangingitim na yung kuko mo dahil puro lubricant at kung anu-ano’ng grasa. It is your duty to your loved one to be presentable. It is a ministry to smell good and to look your best because God is a God of beauty.

So smell well. Your spouse should smell good and is someone to smell good for. Hindi ka lang nababanguhan sa kanya, dapat nababanguhan din siya sa iyo.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.