Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 19:17

Caring for the poor is lending to the LORD, and you will be well repaid.

Kapag naging mabuti tayo sa mga mahirap na responsible, masipag at nagsisikap, ang Dios ang siyang magbabayad kung ano man ang itinutulong natin sa kanila. Sila yung mga masasarap at dapat na tinutulungan. Hindi yung mahihirap na tamad, batugan, iresponsable, lasinggero, nagda-drugs, nambubugbog ng asawa, sugalero, mga taong parang linta na sumisipsip sa dugo ng kanilang mga kamag-anak ‘tapos wala namang ginagawa para matugunan ang mga sariling pangangailangan. Hindi komo poor ay qualified. Hindi tayo tinuturuan ng Dios na mangunsinti ng mga tamad at ng masasama ang ugali. Kapag tumutulong tayo sa mga mahihirap na masikap, parang sa Dios tayo nagpapautang, at siya ang magbabayad.

At papayag ba ang Dios na may utang siya sa iyo? Pinahiram mo, hindi pa dumadating sa kanya yung ipinapahiram mo, ibinabalik na nya. Because God will be no man’s debtor. Kaya pag nagbibigay ka sa mahirap, para kang nagbigay sa Dios. Hindi alam ng iba ang secret sa maluwag na buhay. Yung nagbibigay ka nang tama sa tama.

Responsible, wise and godly lending is a ministry. At kung mayroon naman tayong pampahiram at inilalaan natin iyon sa ganoong ministry hindi na tayo kailangang daingan. Kung nagpautang tayo at hindi tayo nabayaran, remember that God had already advanced it to us kaya nga tayo nakapagpautang. Ituring natin itong pagsusukli sa kabutihan ng Dios.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.