Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 2:5-6

Refresh and strengthen me with raisins and apples. I am hungry for love! Put your left hand under my head and embrace me with your right arm.

Over all these and in all these are the loving embraces and hugs. Sabi ng babae dito, “I am hungry for love, halos ikamatay ko ang pagkahumaling sa kanya. Nakapaligid siya sa akin, inuunan ko ang kanyang braso at yung isang kamay nya nakapulupot pa sa akin. Talagang feeling loved ako and feeling secure. Ang saya-saya na ako ay in love.” Siempre yung braso dapat may makapa ka man lang na muscle para naman ganahan yung niyayakap mo at hindi siya natusok ng iyong mga kalansay, o hindi siya nagasgas sa gaspang ng iyong balat. Kaya nawawalan ng gana kung minsan. In other words, the Bible is celebrating expressive love, yung pag-ibig na nararamdaman at tumatalab.

Sana ito ang awit ng lahat ng babaeng may asawa na tuwang-tuwa ka. Pag nakikita mo yung asawa mo, kinakabahan ka. Kaba na hindi dahil baka gulpihin ka, o baka hingan ka ng pera, kundi dahil excited kang dumarating ang isang napakaromantikong tao at siya’y minamahal mo. At ipinagmamapuri din ng lalaki yung asawa nya na sa tingin nya talagang angat na angat sa ibang kababaihan. Hindi nyo kailangang maging tunay na angat. Yung sa tingin lang ng asawa nyo kayo ay angat, tama na yun. Kailangan lang espesyal kayo sa tingin nya dahil special din siya sa inyo.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.