Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Chronicles 4:10 (NIV)

Jabez cried out to the God of Israel, “…keep me from harm so that I will be free from pain.” And God granted his request. 

Sasandali lang ang buhay. At dahil dito, we must minimize pain. Paliitin, pakontiin, at padaliin yung mga panahon na mayroon tayong nararamdamang sakit. What brings about pain in life? Conflict. Hindi dapat tinatagalang mayroon tayong kalaban, kainitan ng ulo at kakumpetensya. Either we harmonize or avoid them. Trouble also brings pain. Uubusin pa ba natin ang buhay para sa mga awayan? Why not make peace instead? Matutong magparaya at magpatalo para walang laban.

We must also avoid struggling with people. Yung pakikipag-compete at pakikipagpagalingan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang galing. Para tahimik ang buhay, operate in your field of giftedness. Iwasan din na magkaroon ng friction with other people, especially relatives.

Matutong magparaya. Simplify life to avoid complications. Pag maraming load, learn to fortify yourself or unload. Bawasan ang mga hinuhulugan at ang mga papel sa buhay para walang pressure.

Pag-aralan din natin how to desensitize ourselves to pain. Minsan, kailangan ding kinakapal-kapalan natin ang mukha para hindi tayo laging nahihiya. Yung mga kalyo sa paa, pinoprotektahan tayo nyan para kahit na makatapak tayo ng thumbtacks, hindi natin iniinda. Ganun din sa buhay. Hindi masama ang konting kapal ng mukha. Physically, emotionally and spiritually, huwag tayo masyadong maramdamin. Lulunin ang pride lalo na’t palaasa naman tayo. Nakakatulong din sa maraming pagkakataon ang maging manhid. Learn to adjust in order to minimize pain and sorrow.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.