Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 12:18

Sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal.  

If you like to ride on the wings of the Lord, be godly in your speech. Words can hurt. Halimbawa, nakakasakit when you criticize the person and not the action, the doer and not the deed. Iba ang dating kapag sinabi mong, “Alam mo, mali yung ginawa mo,” kaysa, “Alam mo, mali ka.” Magkaiba kapag sinabi mong, “Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kanina,” kaysa sabihin mong, “Wala ka nang ginawa na nagustuhan ko.” Mayroon talagang unkind delivery of criticism. Hindi natin sinasabing do not criticize because constructive criticism is something that we also need. Pero ito naman yung criticism based on truth, diplomatically said at the correct time in the presence of the right audience.

Ano pa ang mga nakakasakit na salita? Mga salita ng paninisi. Maraming mag-asawa ang nagkakasira dahil wala nang ginawa ang asawa kundi manisi. Kahit mahal na mahal nyo ang asawa nyo, pag limang taon namang laging naninisi, namamatay ang pag-ibig. Kasi nilalason yung puso nyo ng araw-araw na dosage ng paninisi. Burahin natin sa ating language, unless technically really needed, yung “I told you so.” Kasi alam nyo kung minsan, yung mga nagkakamali, alam na nilang nagkamali sila, humbled na, napapahiya at nasasaktan na sila, papasukan nyo pa ng, “O ano? Sabi ko sa iyo e.” Dahil nagkamali sila, hindi sila makasagot. Pero inis na inis sila sa inyo. Akala nyo ba may natutuwa sa inyo kung ganun?

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.