Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Matthew 19:21

Jesus replied, “If you want to be perfect, go sell everything you own! Give the money to the poor and you will have riches in heaven. Then come and be my follower.”

May mayamang lalaking gustong sumama sa Panginoon. Sabi nya, “Ano po ang dapat kong gawin para matamo ang buhay na walang hanggan?” Sabi ng Panginoon, “Sundin mo ang mga utos.” “Nagawa ko na po ang lahat ng mga utos.” “Bueno, ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo sa mahihirap, at sumama ka sa amin.” Maraming maa-accomplish nito. Una, makikinabang yung mga nabigyan. Pangalawa, makakapag-concentrate na si mayaman sa ipagagawa sa kanya ng Dios. Pangatlo at napakahalaga, ka-level na nya ang lahat; therefore, magkakaroon ng genuine fellowship. Kasi kung makikisama ka sa maraming maralita at hindi ka naman marunong magdala ng yaman mo, magiging amo ka na naman.

Hangga’t maaari, wala masyadong angat o mababa. Pero kung sobrang yaman mo, lalo’t wala kang control sa sarili mo, maaaring makapang-api ka na naman kahit sa loob ng fellowship. Kitang-kita na walang interes ang Panginoon sa kayamanan nya dahil hindi naman nya sinabing ibigay sa kanya e. Malungkot na umalis ang lalaking yun sapagkat di kaya ng dibdib nyang gawin yun.

Kung mayaman kayo at hindi ninyo gagamitin ang inyong yaman para mag-demand ng special attention sa church, hindi naman siguro hihingin sa inyo ni Hesus na ipamigay ninyo. Kasi marami nga kayong magagawang mabuti kung may kayamanan kayo basta’t marunong kayong lumagay sa lugar. Money should not become the measure of a person, especially in the eyes of spiritual people. It should not needlessly elevate people above the others.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.