Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Corinthians 13:1

What if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal.

Without love, words just exalt the speaker and hurt the listener. Minsan mayroon tayong sinasabing masakit sa isang tao, pero hindi pa rin nagagalit at nagpapasalamat pa nga kasi alam nya sinasabi natin out of love. Pero pag mayroon tayong sinasabi na hindi motivated by love, nagmumukha lang tayong magaling pero actually wala namang magandang naa-accomplish ang ating pagsasalita. Our words may be wise but empty. Kaya yung mga magagaling manurot ng kasalanan ng iba at mag-point out ng mga pagkakamali nila, kahit nga totoo ang sinasabi nila, walang power yung mga salita, nire-reject at nagagalit pa yung pinagsasabihan because it is not being said out of love. Kaya titiyakin natin na kapag nagsasalita tayo sa tao, lalo pa’t pinupuna natin ang kanyang mali, o kung may gusto tayong itama sa kanyang buhay, mayroon tayong pag-ibig sa kanya. Hindi tayo nagsasalita lang para ipakita na tayo ang tama at siya yung mali, na tayo ang mataas at siya yung mababa. Nagsasalita tayo dahil gusto natin siyang mapabuti at hindi lang para siya hiyain. Pag-ibig ang dahilan ng ating pamumuna.

If we don’t have love, we don’t have the right to criticize. It is the love behind the word that empowers it. Kaya pag sinabihan tayo ng ating girlfriend o boyfriend, wife or husband, nanay o tatay, ang lakas ng influence. Kasi alam natin na mahal nila tayo and they speak out of love. Speech without love fails.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.