Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Luke 12:25

Can worry make you live longer?  

Huwag masyadong problemahin ang buhay. Marami tayong pinoproblema sa buhay na hindi naman natin kayang lutasin. Nag-aalala kapag lumilindol. Kaya ba nating pigilin yun? Hindi, pero mayroon kang puedeng gawin. Maging alert. Maging handa. Mag-ipon ng konting tubig, pagkain, flashlight kung saan ka nakahiga, para kung madaganan ka ng bahay mo, may baon ka man lang. Kung mahukay ka sa ikapitong araw at naabutan kang kumakain ng butong pakwan, masaya ka nang konti. Ngayon kung may baon kang de-lata, tiyakin mong may abrelata ka, kasi mahirap ngatngatin yung lata sa dilim.

O kaya, alas dos na ng umaga, wala pa ang anak mo. Ano ang magagawa ng lakad ka nang lakad at pabalik-balik ka? Ipanalangin mo siya. At pagkatapos mong manalangin, sikapin mong matulog na. Kasi kahit ka naman mapuyat, wala ka rin namang magagawa e. Mayroon kang asawa na nagtatrabaho abroad, wala ka nang ginawa kundi isiping baka nagtataksil siya. Kung talagang nagtaksil siya, dalawang beses kayong nagdusa: una, sa kaiisip, at pangalawa, kung totoong nagtaksil nga. Pero kung hindi pala nagtaksil, e di nagdusa na rin kayo. Ngayon kung hindi naman pala nagtaksil at inabutan kayong mukhang kalansay dahil sa kawo-worry, e baka tuluyan na nga kayong pagtaksilan. So why worry about things you cannot change?

Mahiwaga talaga ang buhay. Hindi mo kayang maunawaan ang lahat. At dahil maikli lang ang buhay, do not waste time problematizing it. Maximize life’s limited time by enjoying it and by accepting what cannot be changed. Huwag laging nag-aalala. Pray your worries away.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.