Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

1 Thessalonians 4:11

Try your best…to mind your own business…

Isa sa mga panggulo sa buhay ang mga taong maurirat, mahilig magtanong, kumalkal ng hindi dapat kalkalin, alamin ang hindi dapat nalalaman, buksan ang mga may takip at pasukin ang bawal pasukin. These are people who are disrespectful of other people’s privacy and even comfort. Mahilig makialam at mag-imbestiga sa buhay ng may buhay. Pero kahit pa nga kapamilya at malapit sa inyo, dapat din silang binibigyan ng privacy.

Isa ito sa mga marapat na matutunan ng mga magulang. Na habang nagkakaedad at nagpapakita na ng maturity ang mga anak and that they are becoming more and more able to manage their lives, we should ask less and less questions. “Ano ang ginawa mo doon? Saan ka nagpunta? Magkano ang bili mo d’yan?” Sa kanilang mga formative at teen-age years, gusto nating huwag silang mapaligaw ng landas, inaalam natin ang mga pasikut-sikot ng buhay nila. Pero dapat ding dumating sa punto na ina-acknowledge natin na mga mature na ang mga anak natin. Lalo na kapag above 25 years old na. Kaya kung minsan yung mga anak ay maagang nag-aasawa o umiimbentong magtatrabaho kahit sa Pluto, matakasan lang ang mga magulang na hindi sila iginagalang.

Pagka may mga taong ayaw pag-usapan yung buhay nila, huwag nating tanungin. May kasabihan nga, “Ask me no question and I’ll tell you no lies.” Most of the time, many people are compelled to tell lies because they are asked questions they don’t want to talk about. Huwag tayo maging maurirat. Respect people. Let us give them the pleasure and the leeway to volunteer information.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.