Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Acts 7:11
Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures everyday to see if what Paul said was true.

Huwag lubos na magtiwala kahit kanino pag tungkol sa Bible ang pag-uusapan. Dapat ay sinusuri nating mabuti ang mga claims. I-check natin kung biblical nga ba ang sinabi. May mga teachers na kapag lubos na tayong nagtitiwala sa pagtuturo nila ng biblical teachings ay nagsasamantala at ipinapasok ang kanilang personal na katuruan.

Paano ba inilarawan ang mga Bereans? They were of more noble character than the rest. Tinatanggap kasi nila ang mensahe ng Diyos with eager hearts. Willing na willing sila sa pakikinig pero tsine-check pa rin nila kung scriptural nga ba ang napapakinggan nila. Kung katulad nila ang ating attitude, mahirap tayong madaya ng sinuman. Tamad kasi ang maraming tao. Kung ano ang isubo sa kanila, kinakain na lang nang kinakain. Hindi na sinisiyasat kung ito ba ay lason o tama o mahusay na pagkain. Dapat lang that we should check and double-check.

By knowing and depending completely on God’s word, we avoid mistakes. Ang kasalanan ay paglabag sa kalooban ng Dios – knowingly or unknowingly. Hindi puedeng “Hindi ko ho alam na bawal palang tumawid.” Huhulihin ka pa rin kahit hindi mo alam, dahil pag bawal, bawal pa rin. Hindi excuse ang ignorance.

Kaya dapat alam natin yung word of God. Sin is breaking God’s word. Whether you know it or not.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.