Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Proverbs 13:22

If you obey God, you will have something to leave your grandchildren…

Pinag-iisipan daw ng isang matinong tao na makapagpamana hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Sa economic challenges ng buhay sa Pilipinas, hindi laging madaling gawin yan. Pero dapat pa ring pagsikapan at gawing goal to earn more than what we will need for old age para may maipamana tayo sa ating iiwanan.

At huwag utang ang ipapamana natin. Kung hindi napakalaking cash ang maipamana, kahit man lang isang munting negosyo na puedeng pagyamanin. O kaya ay isang malinis at kagalang-galang na pangalan. Nabibigyan ng daan, napapautang ng puhunan sa negosyo ang mga anak o apo on the basis of a good name. Napakainam na gawing layunin sa pagtanda na mayroon tayong sobrang maiiwan para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi yung buhay pa tayo ay wala nang magastos sa kawalan ng kinita at naipon, bagama’t totoo namang maraming magulang ang talagang walang naipon dahil hindi naman talaga kumita nang malaki at lahat naman ng kinita ay ipinangtaguyod sa mga anak.

Kung hindi makayanang mag-invest ng pera, at least, goodwill man lang. Magpaaral ng mga anak, pamangkin o apo. Sila ang gawing investment para pagdating ng panahon, mayroong tatanaw ng utang na loob. Reversal lang naman ng mga roles yan e. Pag bata ka, ikaw yung tinutulungan. Pag tumanda ka na, ikaw naman yung tutulong. At pag ikaw na yung sobrang tanda, ikaw naman yung tutulungan ng mga tinulungan mong bata noong araw.

But make enough money for yourself till old age, whenever possible. Gawing goal. Masarap yung hanggang naghihingalo ka na, ikaw pa rin yung nagbibigay at hindi namamalimos.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.