Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Song of Songs 2:3

And you, my love, are an apple tree among trees of the forest. Your shade brought me pleasure; your fruit was sweet.

Dapat delightful at enjoyable ang samahan ng mag-asawa. Sabi, “Apple tree siya, mayroong napapala, may napipitas. At masarap lumilim sa kanya dahil may ginhawa.” So couples, you are to give satisfying company to each other. Hindi nyo inuubos ang lakas nyo kasama ang inyong kaibigan, pagdating nyo sa bahay wala na kayong lakas para sa inyong asawa. Hindi nyo inuubos ang inyong mga good manners sa ibang tao, init na lang ng ulo ang natira para sa inyong mahal sa buhay.

A basic rule of life is: Everything that is pleasurable you want to repeat. Everything that is painful you avoid repeating. So dapat pleasurable yung encounter o pagkikita ninyo. Hindi yung magpi-picnic kayo pagkatapos naiwan lang ng asawa mo yung sandok, aawayin mo na siya maghapon, hindi mo na papatawarin. Nasira na yung lakaran nyo. You must work at making your interaction delightful, lively, fruitful so that both of you would like to repeat it.

Sa mga biyenan, pag dadalaw sa inyo ang inyong anak kasama ang manugang, make their stay delightful not only for your anak but also for your manugang para gustong bumalik sa inyo yung manugang nyo. Hindi yung iniiwas-iwasan nyang bumalik dahil para sa kanya parang impierno sa bahay nyo. Dito kasi sa atin, you don’t just marry a person, you marry a clan. So every little help counts. Hindi ka dapat nakakalikha ng gulo, o pinaghihiwalay yung mag-asawa kundi tumutulong ka na magkasundo sila. Help them enjoy each other’s company.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.