Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ecclesiastes 11:9

Be cheerful and enjoy life while you are young! Do what you want and find pleasure in what you see…

Hindi tayo dapat nagi-guilty pag nag-eenjoy tayo sa mga pinaghirapan natin. Madalas kasing nasusumbatan ng iba na naghihirap na nga ang bayan ay nagiging maluho pa. E teka, naghirap naman tayo, di ba? Hindi na ba natin pepremyuhan ang sarili? Kung naghihirap nga ang bansa, bakit naman kailangang madamay tayo sa hirap kung kaya naman nating mag-enjoy? Hanggang tayo ay kumikita, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa at tumutupad sa tungkulin, masama bang mag-enjoy?

“Ang dami-dami mong mga kapatid, naghihirap sila, ‘tapos ikaw at ang mga anak mo, ang sarap ng buhay nyo.”

“E ano’ng gusto mong gawin ko? Itapon ko ‘to, ibigay ko lahat sa kanila e ibinibigay sa akin ng Dios.”

Yan ang problema minsan. Pag may isang tao na medyo umangat sa buhay na napapalibutan ng mga mahihirap na kamag-anak, pinapa-guilty sila. Aba, bigay yan ng Dios sa inyo. That is your lot to enjoy. Just don’t forget to be good and to share dahil yan lang lagi ang pang-balance doon. Nagtatrabaho ka naman, naghihirap ka. At sa lagay, papatayin natin ang sarili sa guilt dahil lang may mga taong nagugutom? Kailangan maging marunong tayo. Dios ang nagbibigay sa atin ng grasya. Kapag binigyan tayo, ibig sabihin gusto nyang enjoy-in natin. Ikinatutuwa yun ng Dios.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.