Daily Devotions

365 Daily Supplements For The Heart
Approved Therapeutic Claims

Ecclesiastes 2:4-5

I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees.

Pag nakakita ka ng isang babae na yung buhok ay hindi lang tinalian kundi nilagyan pa ng mga gumagalaw-galaw na paru-paro o mga bola na umiikot at naggo-glow-in-the-dark, Pilipina yun. D’yan magaling ang Pinoy. At dapat lang, dahil duty natin sa buhay to beautify it, make it lovelier and more pleasing to the body, soul and spirit.

Hindi lang tayo basta nabubuhay. Kailangang makita ng mata ang lahat na dapat makita. Matikman ng labi ang lahat ng dapat matikman. Marinig ng tenga ang dapat marinig. Kasi nagpapaganda ng buhay if we are able to see many shapes and colors. Mayroong gustong kumakain ng maligamgam, mayroong gusto yung nagbabaga sa init at mayroong gusto yung nagyeyelo sa lamig. These are experiences that human beings were designed by God to explore and to enjoy.

We must beautify our lives. Kahit maliit ang bahay, pagandahin. Ipaglalagay sa mga kahon ang kalat imbes na nakaburayray sa bahay. Hindi kailangang maging mayaman para maging maganda ang kapaligiran. Magtanim ng mga bulaklak kahit sa mga lata-lata.

Beauty means balance, symmetry, harmony. Mamamahay na rin lang tayo, linisan na, gandahan na. Magbibihis na rin lang tayo, tingnan yung kulay na bagay at yun ang ipagsusuot. Hindi yung napagkakamalan tayong naglalakad na kurtina. Hindi lang kasi yun for us to feel good. We also minister to others kasi nagagandahan sila sa nakikita nila. It is our ministry to beautify the environment at bahagi tayo ng environment na yun.

Ed Lapiz

Day By Day Christian Ministries

If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many others.

With your helpful support, more people could be reached with the messages of delight, strength and hope.