Daily Devotional

A better way to start your day

Today’s Word

A PRAYER GIFT CERTIFICATE?!

James 5:16
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous man is powerful and effective.

Humingi tayo ng dalangin ng mga kapatiran para sa atin. Malaking blessing yun. Noong araw may nakilala akong isang pamilyang may kaya. I couldn’t think of any material thing to give them that they don’t have yet.

read more

BAWAL ANG HINDI MATALINO

James 1:5
If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.

Pag may problema tayo at sinasabi nating, “Hindi ko alam ang solusyon,” only one thing can be said of us: Hindi tayo nagdarasal, at kung nagdarasal man tayo, hindi tayo nagdadasal enough. According to James, if we lack wisdom, we should ask God who gives generously to all without finding fault. Kaya kung wala tayong wisdom, kasalanan natin. Ang mga Christian dapat punung-puno ng wisdom to the point where they can exclaim, “May problema ako, but, wow! Heto nga pala ang solusyon!”

read more

MAS MABUTING PAKINGGAN

Psalm 85:8
I will listen to what God the LORD will say; he promises peace to his people, his saints— but let them not return to folly.

Sa telebisyon, radyo at iba pang media, nag-aagawan ang mga istasyon sa attention ng mga tagapanood at tagapakinig kaya pinapalala at pinapapangit ang mga balita sa news programs. Kung minsan kukunan ng picture ang isang bubong ng bahay na nilipad ng hangin at bumagsak sa ilog. Ang naging headline: Bahay lumubog sa baha! Yun pala, bubong lang talaga yun at hindi naman bahay.

read more

ISIPIN NAMAN ANG IBA

Philippians 2:4
Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.

Pagka na-disappoint tayo sa tao dahil na-late siya, kulang ang dinala nya, o hindi tama ang ginawa nya, consider the other person’s needs and concerns. Baka may iba siyang need na more compelling than ours kaya hindi tayo sinipot. Or consider other people’s difficulties. Baka hirap na hirap to meet the standard we want. Consider other people’s limitations.

read more

NEVER SAY NEVER

Philippians 3:13
Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead.

Ang mga taong nabubuhay sa nakaraan ay bilanggo ng nakaraan. The only way we can be freed of the past and from the hold of all the negative things in it is to forgive and forget, and then to look forward. Marami pang araw ang darating. Mahaba pa ang takbo ng mundo. At kung maiksi nga ito, lalo pa tayong dapat mag-enjoy. The faster we learn to forgive, the better. The happiest people on earth are those who always forgive and forget.

read more

OK LANG

Proverbs 17:17
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.

Because a friend loves at all times and a brother is born for adversity, therefore friendship brings us help in times of need and adversity.

Kadalasan, higit na mahusay makatulong ang kaibigan kaysa immediate members of the family because usually family members are in the same boat. If all of you are in the same boat, papaano ka naman masasagip kung pare-pareho kayong lumulubog? Halimbawa mag-asawa kayo, bigla kayong nagkalugi-lugi sa negosyo, di ba pareho rin kayong walang pera at pareho kayong gipit? It takes another person outside of your boat to extend help.

read more

YAN ANG PERFECTION

Matthew 5:43-48
“Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.”

Ang ating Ama sa langit, pag nagpapasikat ng araw, hindi madilim sa masasamang tao lang at maliwanag sa atin lang. Pag sumikat ang araw, ito’y para sa lahat. Ke mabuti ka o masama, ke anak ng Dios o hindi, relihiyoso o hindi, kapag umuulan sa inyong barangay lahat kayo’y tinatamaan ng ulan. Hindi namimili ang Dios sa kanyang pagiging mabuti. Ganoon daw ang ating Ama sa langit

read more

SIPAG AT UTAK

Ecclesiastes 11:6
Sow your seed in the morning and at evening let not your hands be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well.

Kahanga-hanga ang ating mga kapatid na Ifugao. Sila ay nagtatanim sa mga rice terraces o payo. Pag nakatanim na, ang mga babae nagwi-weave at ang mga lalaki nagwu-wood carving o nagbabasketry. O umaalis sa kanilang mga baryo para mamasukan at magtrabaho sa mga mina sa kung saan-saang lugar at bumabalik na lang uli pag anihan na o taniman na naman. Ito’y isang ugaling dapat nating pulutin.

read more

PAANO MALUGI

Hebrews 12:15
See to it that no one misses the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many.

Kaya di na umaasenso ang ugali ng maraming tao sa buong buhay nila ay dahil lagi na lang nilang naaalala na inapi sila noon ng kanilang tatay, nanay, tiya, o kapatid. Okey, inapi kayo noon. Nalugi na kayo. Pag di kayo nagpatawad at patuloy kayong nabubuhay nang may bitterness tungkol dun, patuloy din kayong naaapi at patuloy kayong nalulugi.

read more

BAKIT KA LAGING BROKE?

1 Timothy 6:8
But if we have food and clothing, we will be content with that.

Lagi ka bang broke o walang pera? Bakit ka kaya laging kapos? When you always don’t have enough, ask yourself these questions:

read more

BIGAY-BAWI BA ANG DIOS?

Luke 19:26
He replied, “I tell you that to everyone who has, more will be given, but as for the one who has nothing, even what he has will be taken away.”

Dito sa bayan natin maraming tao ang naghihirap dahil sa anim na miembro ng pamilyang nakaasa, may isa lang na naghahanapbuhay. Paano nga naman tayo makakaahon? Mahirap ang bayan because not everybody is making money yet everybody is spending it. God loves to give money to trustworthy and productive people. Do you know what God does to people who are not productive? Binabawi yung konting ibinigay.

read more

HABANG MAY HININGA

Genesis 2:7
The LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.

Subukan nyong huwag huminga. Pagka minsan kinukunan tayo ng x-ray, pinapipigil ang paghinga natin. Pag nakikipag-contest tayo ng patagalan ng pigil ng hininga sa ilalim ng tubig, hirap na hirap tayo.Kahit maiksi lang yung time na pinipigil natin ang paghinga, hirap tayo dahil kailangang-kailangan nating huminga.

read more

Sabi Ni Kuya Ed

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardbound
Pages: 366
Published: CSM Publishing
EAN: 65223174329

Bits

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardcover
Pages: 113
Published: Published 2015 by KALOOB Publishers
ISBN: 4806523174190

365 Daily Boosters for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

365 Daily Supplements for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

Isang Tanong Isang Sagot

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages:
Published:
ISBN: