365 Daily Supplements for the Heart

365 pills from the Bible for each day of the year.
Organic. Healthful.
Some sweet like honey, some bitter like herbs.
All good for the heart.

Wisdom of the ages applied to daily life
in the unique ED Lapiz way.
Nakakatawa, nakaaliw, nakagigising.
Empowering, enriching, comforting.
Read a page each day and walk
wiser, stronger, happier.

Request Your Copy

365 Daily Boosters for the Heart

A pill a day keeps the sickness away.
Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot.
Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.
(Proverbs 16:24 NIV)

365 spiritual boosters from the Bible for each day of the year.
Mga pampalakas ng loob na
– malalim at mababaw
– mataas at abot-kamay
– nakakakiliti at nakakalungkot
– sumasagot at nagtatanong
Lahat ay Bible-based, katas ng malalim na pag-iisip.

Request Your Copy

Today’s Word

GAWING PERSONAL

Ezra 7:10
Ezra had spent his entire life studying and obeying the Law of the LORD and teaching it to others.

Nabubuksan lang ba natin ang Bible kung may Bible study? Baka dahil may PowerPoint sa church, hindi na natin dinadala’t nabubuksan ang Bible. Papaano kung masira ang projector, may dala pa ba tayong Bible o sobra na tayong umasa sa technology? Yung iba pag binuksan yung Biblia nila sa Bible study, dikit-dikit ang mga pahina. Hindi man lang kasi nabubulatlat ang Biblia sa tagal nito sa kanila, bagung-bago pa rin.

read more

CLEAR THE COAST

Luke 11: 4
“Forgive our sins as we forgive everyone who has done wrong to us…”

Makipagtuusan sa Dios para luminis ang record. Hindi naman lumilipas ang maghapon o linggo na hindi ka nagkakasala, kaya hihingi ka ng tawad. Parang naglalakad kang may matatalim na bato sa loob ng sapatos mo kaya mahirap maglakad. Ganun din ang relasyon natin sa Dios. Pag may kasalanang hindi napapatawad, may namamagitan doon na mga masasakit at mahahapding bagay na kailangang tanggalin. Kung hindi nyo kayang maglakad ng ilang hakbang na may matatalim na bagay sa pagitan ng swelas ng sapatos at talampakan nyo, lalong hindi natin dapat magpalampas ng isang araw na may kasalanan tayong hindi naihihingi ng tawad. Kasi mas madugo ang bunga sa ating espiritu ng ganung klaseng relasyon. Dinadalangin nating patawarin tayo ng Dios kasi habang may kasalanan, may bará.

read more

AT EASE AND RESTED

Psalm 116:7 (NIV)
Be at rest once more, O my soul, the LORD has been good to you.

Rest draws one away from toil. It gives perspective, clarity, wisdom, and also re-energizes life. Yung mga nagpapahinga matapos mapagod ay mas lumalalim ang pagkatao, mas lumilinaw ang pananaw sa buhay, mas tumatalino. Sapagkat sa pagpapahinga, doon natin napoproseso ang mga bagay-bagay at napagdudugtung-dugtong ang mukhang hindi magkakadugtong na mga katotohanan. Kaya maraming enlightenment ang nangyayari sa pagpapahinga. No matter how tired you get, you are destined to rest because you are designed by God to rest. He, too, rested. Kaya kung nakakapagpahinga tayo kahit saan sumandal, o kahit hindi maganda ang inuupuan o kahit hindi first class ang kama, magpasalamat tayo sa Dios sapagkat one of the great joys of life ay libre ang magpahinga.

read more

TWO ROADS

Acts 16:30-31
After he had led them out of the jail, he asked, “What must I do to be saved?” They replied, “Have faith in the Lord Jesus and you will be saved! This is also true for everyone who lives in your home.”

When a person believes, he is made holy and perfect through the sacrifice of Jesus. Just believe. Hindi sinabing mag-donate, mag-sacrifice, be holy, perfect, and sinless. Kung may utang ka at binayaran ng iyong ama, may utang ka pa ba? Wala na. Yung utang natin sa Dios, binayaran ng Panginoong Hesus kaya nawalan tayo ng utang. Nagiging banal pa tayo sa paningin ng langit. Yung hindi nananamplataya kay Jesus, yung hindi nagpapaligtas sa kanya, sino ang magbabayad ng mga utang nila? Sila! Kasi wala silang tagapagbayad at tagapagligtas. Lahat ng tumanggap kay Hesus at nanalig sa kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Dios.

read more

HANGGANG KAYANG MAG-DEPOSIT

Matthew 16:27
The Son of Man will soon come in the glory of his Father and with his angels to reward all people for what they have done.

Walang sayang kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa at naglilingkod sa kaharian ng Dios. Laging may gantimpala. At dahil sasandali lang ang oras natin para mag-ipon ng mga kayamanan sa langit, huwag tayong magsasayang ng panahon. Dapat araw-araw, linggu-linggo, buwan-buwan, taun-taon mayroon tayong nadaragdag na kayamanan sa langit. Ang magiging halaga ng gantimpala natin doon sa langit na walang hanggan ay base yun sa nagawa natin dito sa lupa na may hangganan.

read more

HOLY BY FAITH

1 John 1:7
…the blood of his Son Jesus washes all our sins away.

When you believe in Christ and what he did for you at the cross, you become holy. Sabi nung iba, holiness is no longer a requirement to be saved. It’s not true. Holiness is the requirement to be saved. Kaya lang legal holiness. At ito ang napakagandang message ng gospel. That we can become holy without trying hard. Sa totoo lang, no matter how hard we try, we cannot be holy. So, although holiness is still a requirement to be saved, we become legally and positionally holy only when we accept Jesus as Savior and Lord. We are not actually morally holy, but we are made legally holy by our faith.

read more

PARA HUWAG MALIGAW

Psalm 23:1, 4b
You, LORD, are my shepherd… You are with me, and your shepherd’s rod makes me feel safe.

Matigas ang ulo, makakalimutin at laging naliligaw ang tupa. Kaya tupa ang tawag sa atin, at pastol ang tawag sa Panginoon. Pila-pila kung naglalakad ang tupa, hindi puedeng sabay-sabay. Kadalasan dumadaan sila sa mga bukid kaya kailangan sa gitna lang sila dumaan; o kaya sa gilid ng bundok na puede kang mahulog kaya isa lang ang linya.

read more

INGAT SA PAGSUNUD-SUNOD

John 10:27
“My sheep know my voice, and I know them. They follow me…”

May sipol ang isang shepherd bilang signal sa kanyang tupa. Kapag narinig yung sipol nya at makikita yung anino nya, susunod ang lahat ng tupa sa kanya. Kaya dapat alam ng tupa yung boses ng kanyang pastol. Yun yung sinasabi ng Panginoon na “Mag-ingat kayo. Hindi lahat pastol. Some come to steal, to kill and to destroy.” Kasi mayroong mga fake na shepherd. Fine-fake nila yung sipol, huni o tawag nung shepherd. At kapag yung mga tupang iba ay nalinlang nya, nagsunuran sa kanya, huli sila at ibebenta sila para katayin.

read more

ITINURING NA RIGHTEOUS AT NAGPAKA-RIGHTEOUS

Psalm 23:3
You are true to your name, and you lead me along the right paths.

According to the meaning of the Lord’s name which is “shepherd,” he guides us. Hindi nya tayo lilitsonin o kakainin, hindi nya tayo ipapahamak kasi ang pangalan nya ay “shepherd” at siya ang ating shepherd.

read more

PROXY

1 Peter 2:24
Christ carried the burden of our sins. He was nailed to the cross, so that we would stop sinning and start living right. By his cuts and bruises you are healed.

Kung napili kang maging sponsor sa isang kasal at hindi ka makakarating, nagpapadala ka ng proxy. Kung mayroong isang mahalagang pulong na hindi mo rin mapuntahan, nagpapadala ka ng kinatawan. Ganito rin ang Panginoong Hesus sa atin. Siya ang ating proxy at kinatawan. May kaparusahang nakaabang sa mga nagkakasala. Ano ang ginawa ng Panginoon? He took upon himself the punishment that we should have received. He took our place and died on the cross for us. Kaya lahat ng taong mananalig sa kanya, nagkakaroon ng exchange. What exchange? When you accept Jesus into your heart as your Lord and Savior, you are actually giving him your sins. Because he now carries your sins in him, he dies for you instead. In return, he gives you his life. So your death you give to him. His life he gives to you.

read more

MAGPALISTA NA

John 3:36
Everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects him will ever share in that life, and God will be angry with them forever.

Marami ang nagsasabi na pare-pareho lang ang relihiyon, sa Dios din ang ending. Parang yung pagpunta sa Quiapo. Iba-iba ang daan, doon din ang wakas. But the truth is, whoever does not take Jesus as his only way to God will never find God no matter how religious, kind, or honest that person is. Our best deeds are not good enough to earn us a ticket to heaven.

read more

IMAGE LANG PALA

Matthew 23:25-26
“You Pharisees and teachers are show-offs…! You wash the outside of your cups and dishes, while inside there is nothing but greed and selfishness… First clean the inside of a cup, and then the outside will also be clean.”

You can impress people with your religiosity; you can sing in the choir or even preach, but what you are in private before God is what really matters. This was the Lord’s sharp rebuke to the religious leaders of his time. Pinakamasasakit at mahahapdi ang mga salita ng Panginoon laban sa mga relihiyoso. Puro panlabas at pakitang-tao.

read more

Sabi Ni Kuya Ed

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardbound
Pages: 366
Published: CSM Publishing
EAN: 65223174329

Bits

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardcover
Pages: 113
Published: Published 2015 by KALOOB Publishers
ISBN: 4806523174190

365 Daily Boosters for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

365 Daily Supplements for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

Isang Tanong Isang Sagot

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages:
Published:
ISBN: