365 Daily Supplements for the Heart

365 pills from the Bible for each day of the year.
Organic. Healthful.
Some sweet like honey, some bitter like herbs.
All good for the heart.

Wisdom of the ages applied to daily life
in the unique ED Lapiz way.
Nakakatawa, nakaaliw, nakagigising.
Empowering, enriching, comforting.
Read a page each day and walk
wiser, stronger, happier.

365 Daily Boosters for the Heart

A pill a day keeps the sickness away.
Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot.
Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.
(Proverbs 16:24 NIV)

365 spiritual boosters from the Bible for each day of the year.
Mga pampalakas ng loob na
– malalim at mababaw
– mataas at abot-kamay
– nakakakiliti at nakakalungkot
– sumasagot at nagtatanong
Lahat ay Bible-based, katas ng malalim na pag-iisip.

Today’s Word

BEWARE OF DECEIVERS

Matthew 7:15

“Watch out for false prophets! They dress up like sheep, but inside they are wolves who have come to attack you.”

Sabi mismo sa Bible that there are wolves dressed as sheep who are mingling with the people of God, kaya mag-iingat tayo. Maraming nakiki-attend ng church, naghahanap lang ng mapa-prospect para utangan o bentahan ng kung anu-ano. Kung minsan nagtatagumpay sila, nagiging leader ng ganito’t ganoon. Kung inuutang-utangan kayo, dinadaan-daanan kayo sa iyak at kung anu-ano ng mga leaders nyo at magtitiwala kayo, suriin nyo muna. But of course, church leadership tries to be decent and not destroy people’s reputation. Pero magtatanung-tanong kayo dahil hindi tino-tolerate ng church yan. Kadalasan yung mahilig mangganyan may record talaga yan, maraming nakakaalam. Yung iba nagkakaroon ng matataas na posisyon dahil talagang sinadya nila yun. Nagpakasakit ng mga dalawa o tatlong taon, nagpapadama lang pala. At kung nakuha na ang ating pagtitiwala ay saka sumasalakay.

read more

DAPAT MAY SARILING SIKAP

Matthew 14:23

Then he went up on a mountain where he could be alone and pray. Later that evening, he was still there.

Maraming public activities ang Panginoon pero marami rin siyang private and personal activities, especially times of prayer. Our Lord practiced a very personal spirituality. And so must we.

Kaya kahit ang church ninyo ay maging pabaya, hindi kayo manganganib kasi mayroon kayong personal spirituality. Your church can do with and for you only one-half of your growth. The other half you have to do on your own with the Lord. Kailangan may pananagutan. Kung pinapabayaan ka ng church mo mas lalo ka pang dapat mag-alaga sa iyong sarili.

read more

GAWING MADALI SA IBA

Hebrews 8:12

I will treat them with kindness, even though they are wicked. I will forget their sins.

Ito yung tunay na pakahulugan ng “to forgive is to forget.” And to forgive is to move on. Ang talino talaga ng Dios, alam nya ang solusyon. Sabi nya, “Ang mga taong ito lagi na lang nagkakasala, alangan namang lagi na lang akong laging mainis. Lagi na lang silang nagkukulang, alangan namang laging kumulo ang dugo ko. Kaya ang gagawin ko papatawarin ko sila at kalilimutan ko na lang ang mga kasalanan nila.” Forgive people and forget their misdeeds.

read more

MAKISANGKOT

Luke 5:12-13

Jesus came to a town where there was a man who had leprosy. When the man saw Jesus, he knelt down to the ground in front of Jesus and begged, “Lord, you have the power to make me well, if only you wanted to.” Jesus put his hand on him and said, “I want to. Now you are well.” At once the man’s leprosy disappeared.

Touch could mean acceptance. It could also have great therapeutic effects and healing power. Through touching, there is connection and a conveyance of emotional power. Pero sa dinami-rami ng mahahawakan, yun pang may ketong? Pinaniniwalaan nila noon na if you touch a leper, you would be leprous yourself. At the very least, you could get infected. But the Lord touched even the lepers.

read more

DO GREATER THINGS

John 2:9b-10 (NIV)

He (the man in charge of the feast) called the bridegroom over and said, “The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last!”

Sa kauna-unahang himala ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng clue sa magiging buong tema ng kanyang ministry – the practical, useful and simple. Hindi malaking theological issue yung himalang ginawa nya sa isang kasalan sa isang maliit na baryo. It was about improving an otherwise bad situation.

read more

KANYA-KANYANG THORNS

2 Corinthians 12:7 (NIV)

To keep me from becoming conceited…there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.

Hindi sinabi kung ano yung “thorn in my flesh,” pero ayon kay Paul, “Para iwasang maging mayabang ako, binigyan ako ng Dios ng isang kalagayang laging magpapahirap ng buhay ko. Ilang beses kong idinalangin sa Dios na tanggalin ito, pero hindi nya tinanggal kaya tatanggapin ko na lang.” Bakit hinayaan ng Dios, halimbawa, na matadtad ka ng peklat? Baka kung ang kinis ng balat mo, ipaghampasan mo yang mga legs mo sa lahat ng sulok ng lungsod. Mabuti na yung walang natutukso sa iyo. Hindi ka napapariwara. Kaysa sa pinaghahangaran ka ng lahat ng lasing na dumadaan at napapahamak ka.

read more

MAKASALANAN AGAD?

John 9:1-3

As Jesus walked along, he saw a man who had been blind since birth. Jesus’ disciples asked, “Teacher, why was this man born blind? Was it because he or his parents sinned?” “No, it wasn’t!” Jesus answered. “But because of his blindness, you will see God work a miracle for him.”

Mahirap mapuwing, lalo pag mabulag at total yung blindness from birth, which was considered incurable. Tinanong tuloy, “Who sinned?” We will notice here that physical illness is blamed on spiritual deficiency. And Jesus gave a baffling answer. Sabi nya, “Hindi siya o ang kanyang magulang ang nagkasala dito.” So the widely held belief was disproven na pagka mayroong sakit, may kasalanan. O pag nagkaroon ng kasalanan, magkakaroon ng sakit. The very terrible condition was no one’s fault, sabi ng Panginoon. Lalong mahiwaga and sabi nya–the man’s condition was to serve a divine purpose.

read more

BETTER, NOT BITTER

Hebrews 2:18

And now that Jesus has suffered and was tempted, he can help anyone else who is tempted.

Kanya-kanya tayo ng dala sa buhay. Kung minsan, sobrang bigat, kung minsan hindi masyado. Pana-panahon. Pag dumarating tayo sa hirap, nate-tempt tayo na tumalon sa ilog, maglaslas ng pulso, uminom ng lason, mag-drugs, maglasing, gumawa ng something crazy just to get out of our problem. Remember that Jesus went through all kinds of temptations so he understands your situation now, and your great help comes from him. Lumapit kay Hesus at magpatulong sa kanya.

read more

MANALAMIN MUNA

Luke 6:41

“You can see the speck in your friend’s eye. But you don’t notice the log in your own eye.”

Pag naiinis tayo, nag-iisip-isip ba tayo na maaaring nasa atin ang problema? Kadalasan, ang sasabihin natin, “Siya ang may problema kaya siya nakakainis.” Ngunit sinasabi ni Lord, “Bago mo tingnan yang puwing ng kapwa mo, tingnan mo yung troso sa mata mo” pag tayo ay magagalitin at maramdamin. Ayaw nyang sinisisi natin agad ang kapwa. Tingnan muna natin ang ating sarili.

read more

IN US LAGI

Psalm 23:4
I may walk through valleys as dark as death, but I won’t be afraid. You are with me, and your shepherd’s rod makes me feel safe.

Kahit ano’ng pagsisikap ang gawin natin, hindi tayo makakalayo sa Dios. Sasabihin ng iba, “E bakit parang sa buhay, M-W-F lang yata nandun ang Dios?” Magdahan-dahan ka ng pagsasalita, that’s a lie. Saan ka puedeng pumunta at magtago na hindi alam ng Dios? Wala. Huwag padaya sa guni-guni. Huwag padaya sa imahinasyon. Huwag padaya sa emosyon. Nagmumukhang malayo ang Dios dahil siguro namumuhay tayo nang labag sa kanyang kalooban. Nagmumukhang malayo ang Dios kasi hindi tayo sumusunod. Mayroon tayong inaalagaang kasalanan o mayroon tayong ayaw isuko na bahagi ng ating buhay. Dinadaya tuloy tayo ng ating sariling emosyon na parang wala ang Dios. Pero emotion or no emotion, intellect or no intellect, with or without thoughts, with life or death, up or above, here or there, God is in us, and nothing can change that.

read more

YOU MATTER

1 Peter 4:10

Each of you has been blessed with one of God’s many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well.

Bawat isa ay binigyan ng Dios ng natatanging kakayahan para sa ikabubuti ng lahat. Kung natutukso tayong mag-isip that we are nothing because many people make us feel that way, dapat nating malaman na tayo ay unique. In the congregation, the fellowship, or the body of believers, everyone is needed. You are called for the good of the community. You have a purpose, a role to play, and a space to fill. If you are a part of a church and you are absent, you are cheating the church and yourself. Why? Because you are needed.

read more

YOU MATTER

1 Peter 4:10

Each of you has been blessed with one of God’s many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gift well.

Bawat isa ay binigyan ng Dios ng natatanging kakayahan para sa ikabubuti ng lahat. Kung natutukso tayong mag-isip that we are nothing because many people make us feel that way, dapat nating malaman na tayo ay unique. In the congregation, the fellowship, or the body of believers, everyone is needed. You are called for the good of the community. You have a purpose, a role to play, and a space to fill. If you are a part of a church and you are absent, you are cheating the church and yourself. Why? Because you are needed.

read more
Sabi ni Kuya Ed

Sabi Ni Kuya Ed

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardbound
Pages: 366
Published: CSM Publishing
EAN: 65223174329

Bits

Bits

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Hardcover
Pages: 113
Published: Published 2015 by KALOOB Publishers
ISBN: 4806523174190

365 Daily Boosters for the Heart

365 Daily Boosters for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

365 Daily Supplements for the Heart

365 Daily Supplements for the Heart

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages: 365
Published:
ISBN:

Isang Tanong Isang Sagot

Isang Tanong Isang Sagot

Author: Pastor Ed Lapiz
Cover: Softbound
Pages:
Published:
ISBN: