NOW NA

Ecclesiastes 6:12
Life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Who knows what will happen after we are gone?

So much can happen in a lifetime. Maiksi ang buhay subalit mahaba ito para gawin ang napakaraming bagay. Magplano na parang mabubuhay nang napakatagal pero mamuhay na parang bawat araw ay katapusan na. Bago matapos ang isang araw, kung mayroon tayong dapat sabihan ng sorry, mag-sorry na. Kasi baka bigla kayong mamatay, kung kailan pa kayo nag-aagaw-buhay at hindi na makahinga ay saka humihingi ng sorry. Dapat magpatawad na habang may boses pa kayo. Hindi yung kinamatayan nyo na yung galit sa tao. Kung mayroon kayong dapat ibigay sa tao, ibigay na. Mayroon kayong utang na loob na dapat suklian, suklian na agad para kung namatay yung tao, wala kayong pagsisisi.

MAS DAPAT INGATAN

Ecclesiastes 10:1
As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor.

Totoo nga naman. Kahit may isang balde kang pabango pag nilagyan ng isang langaw na patay, mabaho na yon. Kahit pa nga ang sarap-sarap na ulam nalaglagan lang ng konting patak ng kung anong tubig, napapanis na. At kahit ang laki-laki ng kumot o traje de bodang puti, madumihan lang ng kapiraso, marumi na. A little bad can destroy so much good.

Day By Day Live Stream

Day By Day Live Stream Sunday Worship Celebration 1st Worship 7:00am – 8:30am 2nd Worship 10:30am -12:00 nn Ed Lapiz Day By Day Christian Ministries Be A Blessing! If you are blessed through this ministry, you could now take your turn to be the blessing to many...