BEWARE OF DECEIVERS

Matthew 7:15

“Watch out for false prophets! They dress up like sheep, but inside they are wolves who have come to attack you.”

Sabi mismo sa Bible that there are wolves dressed as sheep who are mingling with the people of God, kaya mag-iingat tayo. Maraming nakiki-attend ng church, naghahanap lang ng mapa-prospect para utangan o bentahan ng kung anu-ano. Kung minsan nagtatagumpay sila, nagiging leader ng ganito’t ganoon. Kung inuutang-utangan kayo, dinadaan-daanan kayo sa iyak at kung anu-ano ng mga leaders nyo at magtitiwala kayo, suriin nyo muna. But of course, church leadership tries to be decent and not destroy people’s reputation. Pero magtatanung-tanong kayo dahil hindi tino-tolerate ng church yan. Kadalasan yung mahilig mangganyan may record talaga yan, maraming nakakaalam. Yung iba nagkakaroon ng matataas na posisyon dahil talagang sinadya nila yun. Nagpakasakit ng mga dalawa o tatlong taon, nagpapadama lang pala. At kung nakuha na ang ating pagtitiwala ay saka sumasalakay.

DAPAT MAY SARILING SIKAP

Matthew 14:23

Then he went up on a mountain where he could be alone and pray. Later that evening, he was still there.

Maraming public activities ang Panginoon pero marami rin siyang private and personal activities, especially times of prayer. Our Lord practiced a very personal spirituality. And so must we.

Kaya kahit ang church ninyo ay maging pabaya, hindi kayo manganganib kasi mayroon kayong personal spirituality. Your church can do with and for you only one-half of your growth. The other half you have to do on your own with the Lord. Kailangan may pananagutan. Kung pinapabayaan ka ng church mo mas lalo ka pang dapat mag-alaga sa iyong sarili.

GAWING MADALI SA IBA

Hebrews 8:12

I will treat them with kindness, even though they are wicked. I will forget their sins.

Ito yung tunay na pakahulugan ng “to forgive is to forget.” And to forgive is to move on. Ang talino talaga ng Dios, alam nya ang solusyon. Sabi nya, “Ang mga taong ito lagi na lang nagkakasala, alangan namang lagi na lang akong laging mainis. Lagi na lang silang nagkukulang, alangan namang laging kumulo ang dugo ko. Kaya ang gagawin ko papatawarin ko sila at kalilimutan ko na lang ang mga kasalanan nila.” Forgive people and forget their misdeeds.

MAKISANGKOT

Luke 5:12-13

Jesus came to a town where there was a man who had leprosy. When the man saw Jesus, he knelt down to the ground in front of Jesus and begged, “Lord, you have the power to make me well, if only you wanted to.” Jesus put his hand on him and said, “I want to. Now you are well.” At once the man’s leprosy disappeared.

Touch could mean acceptance. It could also have great therapeutic effects and healing power. Through touching, there is connection and a conveyance of emotional power. Pero sa dinami-rami ng mahahawakan, yun pang may ketong? Pinaniniwalaan nila noon na if you touch a leper, you would be leprous yourself. At the very least, you could get infected. But the Lord touched even the lepers.

DO GREATER THINGS

John 2:9b-10 (NIV)

He (the man in charge of the feast) called the bridegroom over and said, “The best wine is always served first. Then after the guests have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last!”

Sa kauna-unahang himala ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng clue sa magiging buong tema ng kanyang ministry – the practical, useful and simple. Hindi malaking theological issue yung himalang ginawa nya sa isang kasalan sa isang maliit na baryo. It was about improving an otherwise bad situation.

KANYA-KANYANG THORNS

2 Corinthians 12:7 (NIV)

To keep me from becoming conceited…there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me.

Hindi sinabi kung ano yung “thorn in my flesh,” pero ayon kay Paul, “Para iwasang maging mayabang ako, binigyan ako ng Dios ng isang kalagayang laging magpapahirap ng buhay ko. Ilang beses kong idinalangin sa Dios na tanggalin ito, pero hindi nya tinanggal kaya tatanggapin ko na lang.” Bakit hinayaan ng Dios, halimbawa, na matadtad ka ng peklat? Baka kung ang kinis ng balat mo, ipaghampasan mo yang mga legs mo sa lahat ng sulok ng lungsod. Mabuti na yung walang natutukso sa iyo. Hindi ka napapariwara. Kaysa sa pinaghahangaran ka ng lahat ng lasing na dumadaan at napapahamak ka.