WHEN PAIN SPEAKS

Psalm 77: 2
In days filled with trouble, I search for you. And at night I tirelessly lift my hands in prayer, refusing comfort.

Pain speaks to us in ways that ease cannot. It makes us remember what pleasure forgets. Yung maliit nating daliri na lagi nating nai-ignore-ignore, pag yan ang sumakit biglang conscious ka. “Ay! May maliit na daliri pala ako.” You become conscious of the parts of your body you had never known existed or you never appreciated. Kung bakit naman kapag may sugat ka, laging yun ang nababangga. Kapag tayo ay nasugatan at nasaktan, we become more conscious of other people who are also wounded.

PALAKIHIN ANG UTAK

Isaiah 54:2
Make your tents larger! Spread out the tent pegs; fasten them firmly.

Though the Lord has commanded man to multiply physically, it is also very important that we multiply essentially. We must magnify the essence and the spirit of life by multiplying in terms of fruit and production, work and meaning. Habang lumalawig ang buhay, dapat tayo lalong nagkakaroon ng halaga, maraming napo-produce, natututuhan at naituturo. Kaya lang ang mga tao minsan ay tumatanda nang paatras. May makikita kang kakilala, wala nang ibang topic kundi asawa nya. Napakalimited ng repertoire ng topic na alam pag-usapan: ang asawa nya, ang apo nya, at ang kanyang mataas na blood sugar. Kailangan naman na pinapalaki ang mundo at ang mga performances natin para mag-enjoy at makinabang, hindi lang tayo, kundi ang ibang tao rin.

LET PEOPLE TOUCH YOU

Acts 14:8-10

In Lystra there was a man who had been born with crippled feet and had never been able to walk. The man was listening to Paul speak, when Paul saw that he had faith in Jesus and could be healed. So he looked straight at the man and shouted, “Stand up!” The man jumped up and started walking around.

Nagkatinginan lang sila. Habang nagsasalita si Paul, may isang lumpong nakatitig sa kanya nang may pananalig. Nakita siya ni Paul at sinabi nya, “Nananalig ka. Maglakad ka.” At nakalakad yung tao. Hindi ka lang titingin at mag-uusyoso kung ano ang itsura. Pakikiramdaman mo kung ano yung ikino-communicate nya. The disciples of the Lord were empowered by the power and spirit of Jesus to touch through words, their hands, even just the eyes. We can touch people through media, the cellphone, e-mail, or gifts.

BANTAYAN ANG SARILI

Proverbs 3:21
My child, use common sense and sound judgment! Always keep them in mind.

The presumption here is that we know the difference between good and bad. Seldom are we going to be surprised na “Ay, yun pala ang tama at ito ang mali!” Most of the time we really know what is good and what is bad; we just neglect sound judgment. Minsan sinasadya nating maging reckless, padalus-dalos at careless.

DIVINE REMINDERS

Psalm 121:1-2
I look to the hills! Where will I find help? It will come from the LORD, who created the heavens and the earth.

To “look up to the hills” is really a figure of speech. Many people lift up their eyes to the clouds or to look at the rain. Some people can even remember God by looking into a microscope. Dapat mayroon kang ganung ritwal sa buhay. Tuwing nakakakita ng maraming pagkain, naalala mo ang Dios. Mayroon naman na tuwing kikilos siya at malusog, naaalala rin nya ang Dios dahil naikukumpara nya noong siya ay halos malumpo at hindi makalakad. Ano’ng nagpapaalala sa atin sa Dios? What do we do to physically and symbolically remember God?