BEWARE, EXPLOITERS!

Habakkuk 2:15

“You’re doomed! You get your friends drunk, just to see them naked.”

Sumpain ang mga nanlalasing ng kapwa para matitigan lang ang hubad na katawan nila. Lalo na yung ginagawa ng mga may edad na sa mga menor de edad. Kunwari yayayaing magmeryenda, yun pala lalasingin o bibigyan ng drugs. Kunwari ay yayayaing manood ng sine, yun pala ay mga imoral na sine ang panonoorin at pag na-sexually excite na yung bata ay pagsasamantalahan. Opportunism includes corruption of the innocent and minors, taking advantage of the disadvantaged and the ignorant using food, drink, money, gifts, favors or help to sexually exploit the needy person. “O sige, tutulungan kita, heto ang pangmatrikula mo, pero may kapalit.” And very especially, the context in Habakkuk is in a sexual way. Many people are so poor that they have nothing left to sell except their bodies. It is considered by heaven a grievous sin to corrupt the human body.

TAKOT AKO E

1 Thessalonians 5:11

That’s why you must encourage and help each other, just as you are already doing.

Kung tayo ay matatakutin, huwag tayong manakot ng ibang tao. Maraming tao ang takot din kaya hindi na dapat dagdagan ang kanilang takot. Kahit mga lalaking nagmamacho-macho-han at naglalakas-lakasan ng loob, may mga takot din yan. Ikaw namang babae, “Daddy, Daddy, pinakasalan kita kasi ayaw kong maghirap. Baka maghihirap tayo ha?” Dinadagdagan mo yung fear nya. Dios ba siya? Alam ba nya na hindi kayo maghihirap? Kung sinisikap nyang bigyan ka ng mabuting buhay pero kung hindi nagiging mabuti at dumadaan kayo sa mga pansamantalang paghihirap, palakasin mo ang loob ng iyong asawa kaysa naman takutin mo.

DISCERNMENT

Hebrews 13:2

Be sure to welcome strangers into your home. By doing this, some people have welcomed angels as guests, without even knowing it.

Dapat gumamit tayo ng God-given intelligence kung sino ang mga strangers na patutuluyin sa mga tahanan natin. Kailangan may inner conviction from the heart that it is safe and really God’s will to help them. Marami rin naman kasi ang mapagsamantala at minsan ay nananakit pa. Kaya lang huwag nating i-ignore yung udyok ng Espiritu na bunga ng prayerful life at ng righteous living. Huwag nating palampasin yung mga impulses that we can correctly read because yun ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin.

MAGPAHIRAM NG PANAHON

2 Timothy 4:9-11

Come to see me as soon as you can. Demas loves the things of this world so much that he left me and went to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus has gone to Dalmatia. Only Luke has stayed with me.

Kahit si Paul man na napakaraming spiritual gifts at napakamabunga sa paglilingkod sa Dios, mapapansin natin sa kanyang mga sulat na laging kailangan nya ng mga tao sa paligid. Mga tao na hindi lamang katuwang sa practical work kundi kasama rin sa panalangin; mga taong pinagkukunan din nya ng encouragement, lakas ng loob, aliw, kasiyahan at company. Maraming naging accomplishments si Paul because many people also ministered to him. Hindi man sila ang mga frontliners at kahit na hindi laging kasama ang pangalan nila sa credits, naging katuwang sila ni Paul. We need to minister to ministers. Practical help, encouragement, cheer, companionship, and presence is a great ministry.

ZIP THAT MOUTH

Proverbs 10:19

You will say the wrong thing if you talk too much—so be sensible and watch what you say.

Maraming kasalanan yung madadaldal. Bakit? Pagka sa kanyang addiction na dumaldal at wala nang maikwentong totoo, iimbento na yan. Kung yung kanyang kwento ay hindi kamangha-mangha, dadagdagan nya yan para gumanda at nang lalo naman siyang hangaan ng mga nakikinig. Kung hindi naman talaga buktot ang kanyang puso pero mababa ang I.Q. at hindi nya laging totally naiintindihan yung issue, gagawa siya ng sariling interpretation na siya nyang ikukuwento sa iba.