TANGGAPIN NA LANG

1 Corinthians 15:10

But God treated me with undeserved grace! He made me what I am, and his grace wasn’t wasted…

Kung puede lang sigurong magpalit-palit tayo ng baha-bahagi ng ating katawan, hindi na tayo titigil ng kahihiram ng iba. Hindi naman masama na gusto ng taong ayusin ang sarili nya, pero para sumaya, tanggapin natin kung sino tayo. At hindi lang tanggapin ha? Pasalamatan ang Dios na tayo ay tayo. Tanggapin maging ang ating mga tinatawag na kakulangan, and then begin from there. Let’s improve up to a point, pero hindi kailangang baguhin lahat. Kasi, ang totoo, hindi na tayo titigil sa kapapalit ng ating anyo. We do not need to be somebody else. We just need to be the better version of ourselves.

HINDI KA NAG-IISA

Psalm 34:18

The LORD is there to rescue all who are discouraged and have given up hope.

When alone and lonely, think that you are not alone being alone. Dapat nating maalala na hindi tayo nag-iisa sa ating pag-iisa dahil maraming tao ang nag-iisa rin.

UMAMIN NA

Romans 7:18-19

I know that my selfish desires won’t let me do anything that is good. Even when I want to do right, I cannot. Instead of doing what I know is right, I do wrong.

Kapag inaamin natin ang ating mga kahinaan, parang sugat ito na tinatanggalan ng langib para malinis, malanggas, at magamot. Hindi puedeng takpan ang sugat at asahang gagaling ito. Hindi puedeng takpan ang mga kamalian na hindi naitutuwid dahil ito’y hindi na maitutuwid pa kailanman.

DAHIL TAO

Psalm 103:13-14

The LORD is kind to all who worship him, because he knows we are made of dust.

Tayo ay mga alikabok. Ibig sabihin, hindi perfect. Kahit ikaw ay mag-aasawa, tatandaan mo na ang pakakasalan mo at ang tinatanggap mong mapapangasawa ay alikabok. Yung nanay mo ay alikabok. Yung asawa ng kapatid mo ay alikabok. Yun pa lang ang huwag mong lilimutin, mababawasan na ang frustration mo pag nabibigo ka na sa kanila. Nagkakamali sila o kaya ay nagmumula sa kanila ang mga problema natin. Mas mataas ang kinalalagyan nung expectation natin, mas masakit ang pagbagsak pagka tayo ay nabigo. In our human relationships, we hope for the best but we prepare ourselves for the worst.

KUNG NASA IYO ANG KAPANGYARIHAN

Proverbs 22:22

Don’t take advantage of the poor or cheat them in court.

God is on the side of the weak. Kaya isang malaking no-no ang mang-api ng kawawa, mahina, mahirap, maysakit, matanda, o bata. Kung ano ang ginagawa natin para sa mga walang kalaban-laban, inaari ng Dios na ginagawa natin sa Kanya. Kapag ginagawan natin ng mabuti ang mga ito, ang Dios na ang magsusukli. Kung ginagawan natin sila ng masama, ang Dios ang maniningil. God’s justice is always at work, nararamdaman man natin o hindi, kaya huwag nating i-provoke ang galit ng Dios.