DAPAT KUMITA KA

Proverbs 24:33-34

Sleep a little. Doze a little. Fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly poverty hits you and everything is gone!

Fear to remain poor, fear to become poor for those who have never been poor and fear to become poor again to those who were poor but for now are in a better situation. That kind of fear could be very consuming. Maraming taong sobra ang takot talagang maghirap. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Because Jesus wants us to be fearless.

HINDI DAPAT MALITO

Matthew 16:26

“What will you gain, if you own the whole world but destroy yourself? What would you give to get back your soul?”

Napakalinaw ng katanungang ito na kung minsan ay lumalabo kapag nakatuon lamang ang pansin natin sa mga maliliit na butil-butil ng pang-araw-araw na buhay. Ano nga ba ang mga bagay na willing ibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Willing ba siyang makamit ang lahat ng pera sa daigdig pero maligaw naman ang kanyang kaluluwa at mabulid ito sa kapahamakan? Pag ganyan kalaki na ang tanong, siempre, madaling lumilinaw ang sagot. Lahat ay willing nating ibigay para sa ating espiritu at wala tayong papayagan na maglayo sa atin sa Dios. Hindi tayo dapat nalilito.

HUWAG KANG BARAT

Proverbs 20:14

Everybody likes to brag about getting a bargain.

Ito naman ang para sa mamimili. Kung ikaw naman ay may kaya sa buhay, huwag mo nang baratin ang mga naghahanapbuhay. May mag-aalok sa iyo ng isang buwig na saging sa halagang P50. Babarat-baratin mo hanggang makuha mong P15 na lang. ‘Tapos, ipagmamalaki mo kung gaano ka kahusay mambarat. “Kita mo na, ang ganda-ganda pa nito? Ibibigay na nyang ganyan yan kasi gabi na. Uuwi na yan at wala pang pambili ng bigas.” Matutuwa ka ba sa ganyang tao? Mayaman kang tao, ba-blackmai-in mo pa ang tindera dahil gabi na at masisira na kinabukasan ang paninda? Paano mo nagagawa yan? O kaya, pipintasan mo nang husto ang paninda at kapag nabarat mo na, saka mo sasabihing “Wow, jackpot tayo!”

PRODUCE

1 Thessalonians 4:11

Try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard, just as we taught you to do.

If happiness is your goal, try being productive. Earn money, goodwill, sympathy, appreciation, and gratitude. Lahat ng yan ay katumbas ng pera na nagagastos at naipampapalit sa mga pangangailangan sa buhay. In order to be happy, produce goods, services and profits because fruitfulness is equivalent to happiness.

SA MAY PERA NA LANG?

1 Samuel 25:2-3

Nabal was a very rich man who lived in Maon. He owned three thousand sheep and a thousand goats, which he kept at Carmel. His wife Abigail was sensible and beautiful…

You may find this difficult to swallow, but if you like to be happy, marry money. Now, there is nothing wrong with marrying money as long as it is not the main reason to marry.