TO BELIEVE IS TO SEE

John 9:35-38
When Jesus heard what had happened, he went and found the man. Then Jesus asked, “Do you have faith in the Son of Man?” He replied, “Sir, if you will tell me who he is, I will put my faith in him. “You have already seen him,” Jesus answered, “and right now he is talking with you.” The man said, “Lord, I put my faith in you!” Then he worshiped Jesus.

Nakakita siya, nanalig tuloy. Pero ang totoo, nauna yung kanyang belief, kasi kung wala, hindi siya magpapalagay ng putik at hindi siya lulusong sa tubig ng Siloam Pool. Yung konti nyang pananalig ang naging kapital nya upang kumilos at nakaranas siya ng himala. It all began with faith.

SA TAMANG ORAS

John 2:1-4
…Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had also been invited and were there. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, “They don’t have any more wine.” Jesus replied, “Mother, my time hasn’t yet come!…”

Madalas gusto nating imbitahin si Hesus sa libing, sa lamay, sa pagkakaratay sa sakit. Naaalala natin siya kapag nangangailangan tayo, nagigipit, may sakit, may panganib sa buhay. Pero imbitado ba siya sa ating kasiyahan? Dapat iniimbita rin natin ang Panginoon kapag marami tayong pera; hindi lang kapag wala. Kasama rin ang Panginoon sa agenda natin kapag tayo’y matagumpay; hindi lang kapag bigo. Dahil siya’y inimbita, may nangyari. Kahit saan din tayo magpunta, blessing tayo. Pampagaan, hindi pampabigat. Pampasaya, hindi pampalungkot.

TOO MUCH FREEDOM

Galatians 5:13
My friends, you were chosen to be free. So don’t use your freedom as an excuse to do anything you want. Use it as an opportunity to serve each other with love.

Freedom is a very precious commodity but not everyone really grows old enough to handle it well. Sa trabaho, kapag may bundy clock talagang nagkakandarapa kang mag-time in para umabot sa oras. Pero pag wala nang nagbabantay, what happens? Ano ang nangyayari sa mga estudyanteng wala sa poder ng magulang at nagdo-dormitoryo? Marami sa kanila ang kung anu-anong kaaliwaswasan ang ginagawa dahil walang nagbabantay. Uuwi pag bakasyon para hakutin ang perang tinipid ng magulang kapalit ng mga bagsak na marka. Yung mga umaalis sa churches dahil hindi nila magustuhan yung pagdidisiplina ng pastor, they end up living loose lives. Ang nangyayari, paminsan-minsan na lang silang magchu-church o lipad-dapo doon sa hindi sila makokontrol at mapagsasabihan. Ang ending, babalik din naman na ang dilim-dilim ng mukha, bakas na bakas mo ang lahat ng mga pighati at peklat ng kasalanan sa kanilang mukha. Too much freedom really leads to wild living, to physical and spiritual degradation. It also leads to sadness, worry, and to loss of wealth.

MOVEMENTS

Psalm 149:3
Praise his name by dancing and playing music on harps and tambourines.

Movement is a sign of life. Mayroong external movement. Yung mobility na nakakaalis ka sa kinalalagyan mo at lilipat ka sa ibang lugar. Mayroon ding internal movement. Kahit hindi gumagalaw ang tao, something circulates inside us. Tumitibok ang puso, gumagalaw ang bituka, dumadaloy ang dugo. Even the heavenly bodies have non-stop movement in choreographed arabesque. Kumikilos ang lahat. Kaya naman hindi kataka-taka na ang worship ay may movement because life is movement, movement is life. We lift hands, we clap, we bow, we kneel. We wave banners to dramatize and exaggerate movements so that they may be even more appreciated. All of that as acts of worship are sacred movements. Kaya nga ang ultimate movement of worship is dance. Dance is to movement as music is to sound. Yung sound kapag inayos at nagkaroon ng harmony, arrangement at balance, nagiging music. Yung iba-ibang movements, kapag inayos din at nagkaroon ng choreography, nagiging dance. Nagkakaroon ng kahulugan at symbolisms ang mga movements. It is a very high form of art and definitely a very spiritual way to worship God who is the God of movement.

SALAMAT PA RIN

Psalm 50:6
The heavens announce, “God is the judge, and he is always honest.”

We can thank God for the unpleasant things that happen to us especially when we deserve them. Dapat lang. Salamat sapagkat ang Dios ay makatarungan. Kasi kung dapat na pala tayong paluin, pigilin at awatin, pero hindi nangyari, e di kunsintidor pala ang Dios. Hindi pala siya makatarungan. Samakatuwid, hindi siya puedeng pagkatiwalaan. So, kung may mga mali tayong ginawa at nagdusa tayo, salamat sa Dios. Kasi kung nakalusot tayo, ibig sabihin ay nalulusutan pala ang Dios. E, kung nalulusutan siya, ang ibig sabihin ay marami na ring bagay na puedeng nalilimutan nya at nakakalampas sa kanyang pansin. E di hindi na rin siya puedeng asahan? Kaya kung tayo ay napalo dahil dapat, sabihin natin, “Praise the Lord.” Nagkamali ka at nagkaroon ng consequence, salamat pa rin dahil ang katarungan ng Dios ay umaandar.