NASA ATTITUDE YAN

Psalm 119:18
Open my eyes that I may see wonderful things in your law.

Kung tayo ay rebellious o self-centered, wala tayong makikitang maganda sa iniuutos ng Dios. Ang tingin natin sa kanya, aalisan tayo ng saya. Magiging boring ang ating buhay. Parang mga young people na pag pinagbawalan ang tingin sa mga magulang ay kontrabida sa kanilang kaligayahan. Pero dapat mabuksan ang mata.

DAPAT NAMI-MISS

Daniel 6:4
At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.

Magandang gawin si Daniel na inspirasyon sa ating gobyerno. Maraming government people ang hindi siguro corrupt pero negligent. On the other hand, may mga tao namang hindi negligent pero corrupt. Merong hindi umaabsent—laging andoon pero hindi naman magaling. Pero si Daniel ay magaling na, trustworthy pa. Hindi siya negligent, at hindi rin corrupt.

DAPAT NAMI-MISS

Daniel 6:4
At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.

Magandang gawin si Daniel na inspirasyon sa ating gobyerno. Maraming government people ang hindi siguro corrupt pero negligent. On the other hand, may mga tao namang hindi negligent pero corrupt. Merong hindi umaabsent—laging andoon pero hindi naman magaling. Pero si Daniel ay magaling na, trustworthy pa. Hindi siya negligent, at hindi rin corrupt.

IF YOU WANT TO BE TALL…

Daniel 6:4
At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent.

Matataas ang ranggo ng mga nang-intriga kay Daniel—mga administrators at satraps yet they grew jealous of him. Yan ang mahirap sa mga taong hindi magaling—naiinggit sa magagaling. Kung busy tayo sa pagsasaayos ng ating trabaho, tayo’y gagaling at mawawalan ng oras para pansinin pa ang ginagawa ng iba. Ang mga detractors ni Daniel, imbis na gumawa at mag-invest ng lakas para ma-improve ang trabaho nila at puede silang ihanay kay Daniel, ay inuubos ang lakas para sirain siya.

HUWAG MATAKOT

Revelation 1:3
Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near.

The study of biblical prophecy scares a lot of people. But if you are a child of God, then the study of prophecy should give you delight, happiness, contentment and a sense of security because the Lord knows what will happen. And if the Lord knows what will happen, he certainly knows how to make provisions for his children. Di ba maraming magulang ang kumukuha ng insurance para kung may mangyari sa kanila, secure ang kanilang mga anak? Yan ay “kung” pa. Lalo naman sa Panginoon. Alam nya ang mangyayari kaya nai-secure na nya ang kanyang mga anak.