MAJOR-MAJOR

1 Timothy 6:15
…God, the blessed and only Ruler, the King of kings and Lord of lords,

The Lord likes to see his blessings going back to him by means of our tithes and offerings. Gusto nya yun. Isang paraan yun ng pagkilala natin sa kanya bilang King over our lives.

Isang major crime ang tax evasion. Hindi mahuli-huli si Al Capone, a very infamous criminal sa Amerika in the 1920’s, kasi malinis siyang gumawa ng krimen. Nahuli siya at naikulong sa pamamagitan ng simpleng kaso of tax evasion. Why? Because it is a major-major treachery to the state not to pay your taxes.

AKYATIN MO

Hebrews 12:1
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us.

Ang mga anak ng Dios ay hindi lamang mga spare parts ng church. Sila ay mga individual persons that God loves and that God would like to bring to their greatest potential. Kaya lang, meron talagang mga obstacles that stand between our desires and our satisfaction, between our fruitfulness and nothingness, between a meaningful and a meaningless life. Maraming hadlang sa buhay.

ONE WAY TO HONOR GOD

Daniel 2:46

Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered than an offering and incense be presented to him.

The only way to react to God’s anointed servant is to respect that servant. King Nebuchadnezzar, being a great man and an intelligent ruler, knew what to do. Alam nya na maski siya’y hari, dapat magbigay-galang sa lalaking ginagamit ng Dios. Sa pamamagitan ng bibig ng lalaking ito ay naririnig ng hari ang katotohanan na nagmumula sa salita, isip, at sa puso ng Dios.

MASANAY SA BASICS

Ecclesiastes 5:13-14a

I have seen a grievous evil under the sun: wealth hoarded to the harm of its owner, or wealth lost through some misfortune…

What is so horrible about having so much? You may lose it through misfortune. Mahirap yung masanay kasi baka biglang mawala. Kaya dapat kahit nandyan yan, magsanay-sanay ka rin na kung minsan wala. Para pag nawala, may practice ka na. Huwag masyadong ma-attach. Because the moment na attached ka na, it becomes your god.

ANG MAHALAGA SA BUHAY

Ecclesiastes 5:15

Naked a man comes from his mother’s womb, and as he comes, so he departs. He takes nothing from his labor that he can carry in his hand.

Ang nadadala lang natin sa langit o sa kabilang buhay are spiritual, not material things. So we should be rich spiritually. Ngayon kung rich na kayo spiritually tsaka materially pa, nice! But do not be spiritually impoverished just because you tried to be materially enriched.